Switch Language: English

Rydyn ni’n meddwl bod prentisiaethau’n ffordd amhrisiadwy o ddysgu sgil am oes, ac rydyn ni eisiau cefnogi prentisiaethau yn y sector gwella cartrefi mewn unrhyw ffordd bosib. Ein nod ni yw gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn y diwydiant er mwyn cynnig cymorth ariannol i brentisiaid ifanc wrth iddyn nhw weithio at ennill eu cymwysterau.

Gall yr help hwnnw fod ar sawl ffurf a gall gynnwys y canlynol:

  • Cymorth ariannol rheolaidd i helpu gyda chostau byw.
  • Grantiau trafnidiaeth i dalu am docynnau tymor neu gludiant rheolaidd i leoliadau hyfforddi ac adref yn ôl.
  • Grantiau i dalu am becynnau cymorth neu offer diogelwch.
  • Grantiau i dalu am fodiwlau hyfforddi ychwanegol er mwyn gwella eu cymhwyster.
  • Hawl i gael prawf budd-daliadau lles er mwyn gweld a oes ganddynt hawl i gael budd-daliadau.

Ydych chi’n cymryd rhan mewn cynllun prentisiaeth cydnabyddedig, neu ar fin dechrau un, yn y sector gwella cartrefi, ac a oes gennych chi lai na £10,000 o gynilion ac ydych chi ar incwm isel? Ffoniwch ni ar 0203 192 0486 a gofyn am Gymorth Prentisiaeth. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, gallwch anfon e-bost atom ni ar info@rainydaytrust.org.uk

O’n taflen cymorth gyda phrentisiaethau

Lawrlwytho .PDF o’n taflen cymorth gyda phrentisiaethau

Lawrlwytho

Ffoniwch

Ffoniwch ni ar 0203 192 0486 a gofyn am Gymorth Prentisiaeth


E-bost

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, gallwch anfon e-bost atom ni ar info@rainydaytrust.org.uk

Sign up to receive up-to-date news from Rainy Day Trust…

Enter your details below to sign up for our newsletter, keep up to date with the latest news, events and ongoings at Rainy Day Trust.

The upgrade to this website could not have been done without the generous support of Stax Trade Centres Stax Logo